Het zogenoemde headshakingsyndroom komt steeds meer voor bij paarden. Eigenaren zoeken wanhopig naar een oplossing, geven veel geld uit aan allerlei supplementen, behandelmethodes of injecties met steroïden maar met weinig tot geen resultaat.

Wat weten we eigenlijk over de oorzaak van Headshaking? En wat zeggen dierenartsen en behandelaars hierover?

 

Over de oorzaak lijkt nog niets bekend in de medische wereld. Wel zien dierenartsen en behandelaars het headshakingsyndroom steeds vaker voorkomen. Bij paarden met het zogenoemde headshakingsyndroom lijken de volgende elementen een belangrijke rol te hebben.

 

• Allergie
• gevoelig voor de zon (photosyntetisch hoofdschudden)
• gevoelig voor vliegjes
• voeding
• geprikkelde zenuw in hoofd

 

Ondanks dat deze aandoening nu al jaren voorkomt wordt er in de medische wereld nog weinig vooruitgang geboekt in de medische wereld in het vinden van een oorzaak. Dierenartsen kunnen weinig met deze aandoening behalve dan diagnosticeren, het voorschrijven van medicatie zoals bètablokkers, prednison en uiteindelijk ook het doorbranden of het doorsnijden van de zenuwen. Maar zelf dat werkt op de gok. Het doorsnijden van zenuwen wil niet altijd zeggen dat dit ook daadwerkelijk helpt. De zenuwbanen hebben ieder een eigen belangrijke functie in het lichaam. Wanneer deze wordt doorgesneden of gebrand dan vervalt dus eigenlijk de functie van die zenuw en de spieren of lichaamsdelen dat deze aanstuurt. Daarnaast kan dat wel de klacht verminderen maar er kan bijvoorbeeld ook fantoompijn ontstaan waarbij het paard dus ook nog steeds blijft hoofdschudden.

 

Equipens behandeling

Een nieuwe behandeling die recent naar Nederland is gekomen is de Equipens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van neuromodulatie. De zenuw wordt hierbij als het ware zo gestimuleerd dat de signaal niet meer bij de hersenen aankomt. Deze techniek werd eerder al toegepast bij mensen en is sinds kort ook beschikbaar voor paarden. Bij deze techniek wordt onder echobegeleiding een stompe naald langs de trigeminal  zenuw geplaatst en worden er voor zo’n 25 minuten verschillende frequenties gegeven om de zenuw te beïnvloeden. Het paard staat tijdens deze behandeling en er wordt geen gebruik gemaakt van narcose.

Echter zijn de resultaten van deze behandeling wisselend en is dit naar mijn mening gewoon een een andere variant op het doorsnijden van de zenuwen. Omdat het signaal doorbroken wordt. Ja, als eigenaar zie je dan je paard misschien niet meer hoofdschudden, maar de oorzaak van het hoofdschudden is nog steeds aanwezig. Mijn persoonlijke mening is toch dat zenuwen een belangrijke functie hebben die je niet wil uitschakelen.

 

De nervus trigeminus is verantwoordelijk voor het gevoel in het aangezicht. Ieder paard heeft er twee, één voor de linker en één voor de rechter zijde van het gelaat. De zenuw ontspringt uit de hersenstam en loopt over de schedelbasis, waarbij er ter plaatse van een zenuwknoop (het ganglion van Gasser) een verdeling in 3 takken is. De 1e tak verzorgt het gevoel van het voorhoofd en de ogen. De 2e tak verzorgt het middenstuk van het gelaat, dat wil zeggen de wang, de neus, maar ook inwendig de bovenkaak, het bovengebit en de neusbijholten. De 3e tak is verantwoordelijk voor het gevoel in de onderkaak, het ondergebit, de tong en de kin. De 3e tak heeft naast gevoelsvezels ook motorische vezels voor de aansturing van de kauwspier. Omdat de zenuw zich in drieën vertakt heet deze de drieling zenuw, een letterlijke vertaling van “Trigeminus”. (bron: Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie)

 

Schedelcompressie

In de complementaire geneeskunde daarentegen is ongeveer 20 jaar geleden een theorie ontstaan waarbij de eerste succesvolle behandeling is ontstaan.

 

Pioneer en Founder Maureen Rogers off Equine CranioSacral in Nederland beter bekend als Cranio Sacraal Therapie voor paarden heeft ontdekt dat craniale compressie oftewel schedelcompressie invloed heeft op het zenuwstelsel waardoor zenuwen beperkt worden, als het ware zenuwpijn ontstaat waardoor een paard niet goed meer kan functioneren en wat het hoofdschudden veroorzaakt.

*disclaimer: Cranio Sacraal is geen garantie dat je paard van headshaking af komt. De opleiding, kennis en ervaring van de deskundige is hierin van groot belang.

Oorzaken

Als we gaan kijken naar de oorzaak van schedelcompressie dan kan dit op diverse manieren worden veroorzaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• Hangen aan het halster
• Hoofd stoten
• Vallen
• Over de kop slaan
• Stoten
• Uitglijden
• Het krijgen van een trap van bijvoorbeeld een ander paard
• Aangebrachte schade door de ruiter, denk aan schade van bijvoorbeeld een bit of een te strakke neusriem.
• Tandartsbehandelingen
• Het verwijderen van de snijtanden.
• Schedelbreuken

Dit zijn slechts nog maar een paar voorbeelden van hoe schedelcompressie ontstaat. Maar hoe komt het nu dat deze gebeurtenissen voor druk op het hoofd van een paard zorgen?!

Anatomie

 

Als we gaan kijken naar de anatomie van de schedel van een paard dan zien we dat een schedel uit heel veel verschillende delen bestaat. Al deze delen hebben een eigen functie en daarnaast zijn er slechts een handjevol van deze delen die met elkaar fuseren. Het grootste deel van de schedeldelen zit met elkaar verbonden door suturen oftewel schedelnaden. Ieder deel in de schedel staat op zijn of haar beurt weer in verbinding met een deel elders in het lichaam. Headshaking is dus nooit helemaal het enige probleem van het paard. Veelal zie je bij headshakers ook fysieke symptomen als scheefheid, spanning, moeite met bijvoorbeeld het laten ondertreden van de achterhand, balansproblemen.

 

 

 

Ontdekking

Omstreeks 1920-1930. De Amerikaanse osteopaat William Sutherland, ontdekte dat de verschillende delen van de schedel bewogen. Om dit te bewijzen tegenover de kritische medische wereld deed hij zelf een aantal proeven.

 

 

Zo liet hij een soort helm ontwikkelen met houten platen. Met deze platen oefende hij druk op een bepaalde plaats van de schedel en observeerde wat er gebeurde na enkele dagen en weken. Hij deed deze onderzoeken in de eerste plaats op zichzelf. Zo ontdekte hij dat er een relatie bestaat tussen de verschillende schedelbeenderen en b.v. depressies, concentratiestoornissen, links – rechts coördinatie, sinusproblemen, migraines, hoofdpijnen enz…

 

 

 

 

De methode werd onderwezen vanaf 1940 en kreeg halverwege de jaren 1970 een explosie door osteopaat dr. John E. Upledger. Hij ontdekte tijdens het assisteren van een operatie per toeval, dat het hersenvlies bewoog. Hij observeerde een ritme in de schedel die tot dan nog onbekend was. Op basis van deze ervaring ontwikkelde hij een behandelmethode, waarmee diverse klachten gunstig worden beïnvloed. De ritmische beweging, het zogenaamde Cranio-Sacraal ritme dient als uitgangspunt voor deze behandeling.

 

 

 

Het cranio sacrale ritme wordt ook wel de ademhaling van het zenuwstelsel genoemd. Wanneer de schedeldelen niet kunnen bewegen door de druk op het hoofd heeft dit invloed op het zenuwstelsel. Er ontstaat een blokkade rondom de zenuwen waardoor de zenuw hun functie niet goed kunnen uitvoeren en er zenuwpijn ontstaat. Hierdoor komen de signalen niet goed door en ontstaan het hoofdschudden.

 

 

Dit gaat er mis bij het vinden van de oplossing voor je paard met Headshaking.

Eén van de redenen waarom headshaking vaak als ingewikkeld wordt ervaren is dat er vaak alleen geconcentreerd wordt op de betreffende zenuw. Alle focus gaat naar die éne betreffende plek. En daar gaat het nu net mis. Het lichaam is één geheel en staat met elkaar in verbinding. Een groot probleem als je het mij vraagt is dat er een gebrek is aan kennis over de schedel en de daarbij horende functies en bewegingen van de verschillende schedeldelen. Even kort door de bocht: Als je niet weet welke schedeldelen welke beweging maken en welke belangrijke functie dit heeft dan mis je de belangrijkste bouwsteen in de oplossing van het headshaking.

 

 

Daarnaast is het belangrijk dat je als behandelaar precies weet om welke vorm van headshaking het gaat, welke zenuwen en schedeldelen hierbij een belangrijke rol spelen en vanuit waar de schedelcompressie is ontstaan. Op die manier kun je ook een inschatting maken vanuit welke kanten de schedeldelen ‘bedrukt’ zitten en hoe dit op te lossen. Wat dus ook ontzettend belangrijk is dat je als behandelaar ook weet hoe een gebalanceerde schedel functioneert. Anders kun je nooit indiceren welke delen compressie bevatten en nooit echt gericht iets oplossen. Er zijn verschillende vormen van headshaking waarbij geïndiceerd kan worden om welke craniale zenuwen het gaat. In sommige gevallen is er zelfs sprake van meerdere vormen bij een paard.

Triggers

 

Een aantal voorbeelden van de verschillende vormen zijn gerelateerd aan:

 • Stof
 • Pollen
 • Zonlicht
 • Geluid
 • Gebit
 • Warmte
 • Wind
 • Stress

 

 

Als eigenaar ken jij jouw paard natuurlijk het allerbeste. Ik zou het dan ook zeker aanraden om goed in de gaten te houden waar jouw paard het sterkst op reageert. Houd een soort dagboekje bij en probeer te ontdekken wanneer jouw paard het meeste headshaking vertoont en welke factoren op dat moment een rol speelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden of de omstandigheden op stal.Dit kan mij als behandelaar enorm helpen in het vinden van de oorzaak en dus ook om nog meer en sneller oplossingsgericht te werk te gaan.

 

Er bestaan diverse varianten in het hoofdschudden waarbij het om uiteenlopende zenuwen gaat.

 

Pollenallergie

Pollenallergie is een vorm van headshaking waarbij het paard de volgende symptomen vertoont:

 • Paarden hebben de neiging om steeds van alles aan te raken met hun neus
 • Paarden schuren veel met hun neus
 • Paarden met veel neusvloeiing
 • Paarden die overmatig briesen
 • Paarden met dikke ogen
 • Paarden met traanogen of verstopte traanbuizen
 • Hoofdschudden in de periode maart tot september

 

 

 

Het is belangrijk om je te realiseren dat de schedel van je paard uit verschillende delen bestaat. Bij de geboorte zijn dit er 34 waarvan er slechts een paar fuseren maar liefst 28 delen van de schedel blijven losse delen. Het bindweefsel dat deze delen omgeeft, heeft heel veel invloed op de diverse delen van de schedel en kan er zelfs voor zorgen dat er bot vervorming optreed. Ook bot is namelijk levend weefsel dat veranderd onder langdurige druk. De schedel kan dus bewegen, en zelfs worden beperkt in functies door het weefsel dat de schedel omgeeft. Dit bindweefsel speelt ook een grote rol als we kijken naar pollenallergie.

 

 

 

Aan het einde van de neusingang zit een botje dat fungeert als filter genaamd de ethmoid. Dit is een botje vergelijkbaar met een spons. Het zet iets uit bij warmte. Je ziet op deze afbeelding hieronder hoe de ethmoid eruit ziet. Wanneer het bindweefsel rondom dit botje, maar ook de schedeldelen rondom dit botje (voorhoofd, neusbeen, de temporalis, tmj) spanning bevatten heeft dit dus effect op de ethmoid. Aan dit deel van de schedel is één craniale zenuw verbonden. Deze is beïnvloed door de druk van de omliggende schedeldelen waardoor deze ook niet goed kan functioneren.

 

 

 

Bij warmte kan het niet langer uitzetten wat zorgt voor irritatie. Het paard krijgt dus constant een prikkel van irritatie en pijn waardoor er een reactie ontstaat. Zo komt het bijvoorbeeld veel voor dat paarden steeds allerlei dingen willen aanraken met de neus.

 

 

Schuren met het hoofd aan de stal of de voerbak of beginnen met het slaan van het hoofd. Ze proberen eigenlijk steeds om van die prikkel af te komen door steeds een andere prikkel te veroorzaken. Vaak gaat dit ook gepaard met een loopneus, traanogen waarmee het lichaam van het paard probeert om de druk op de schedel af te voeren.

 

 

Uiteindelijk kan het zelfs zo ver komen dat er bij bloedafname een allergie kan worden waargenomen. Het lichaam krijgt door de grote irritatie een signaal dat er ‘gevaarlijke’ stoffen het lichaam zijn binnengedrongen en het immuunsysteem zal hierdoor opspelen waarbij het lichaam in verweer gaat. Eigenlijk tegen lichaamseigen stoffen.  Eigenlijk zou je dit dus kunnen zien als een nep-allergie.

 

 

 

 

 

Gevoeligheid voor UV Straling

Een andere vorm van headshaking kan bijvoorbeeld zijn een reactie op UV- straling.

 

Hierbij wordt het schedeldeel ‘Sphenoidth’ beïnvloed welke verbonden is met maar liefst 4 zenuwen voor het oog.  Deze sphenoidt ligt erg diep in de schedel en begint onder de edtmoidt, maakt deel uit van de beschermkom van de hersenen en hecht aan tegen de occiput. De occiput is het uiteinde van de schedel. Door bijvoorbeeld hangen aan het halster kan de sphenoidt onder enorme druk komen te staan waarbij de zenuwen worden beperkt en het paard schrikachtig kan worden, kopschuw maar ook kan gaan schudden op lichtstraaltjes. Doordat er een enorme compressie rondom de zenuwen zit kan de prikkel niet goed worden doorgegeven en zorgt het voor irritatie bij bijvoorbeeld lichtstraaltjes. Veelal hebben paarden met headshaking in deze vorm bolle ogen of een blauwe of donkere gloed over het oog.

 

 

Reactie op geluid (Geluidsgevoelig)

 

 

Naast de reactie op licht hebben we ook nog een vorm van headshaking waarbij gereageerd wordt op geluid. Hierbij gaat het om het bot ‘temporal’ waarbij drie zenuwen zijn verbonden die onder andere het oor, trommelvlies maar ook het gezichtsveld aansturen. Wanneer de schedeldelen rondom de temporal onder druk staan zorgt dit ervoor dat geluid hard binnenkomt waardoor een paard kan beginnen met schudden omdat hij de prikkels niet goed kan verwerken. Het paard heeft dierdoor ook veel last van oorpijn. Een belangrijke invloed die dit schedeldeel heeft is op onder andere de kaak en het kaakgewricht.  Het kan dus zomaar zijn dat een paard bijvoorbeeld tijdens de training nog heftiger reageert op geluid dan in de stal of op de weide.

 

 

 

 

De rol van het gebit van je paard bij headshaking.

 

In heel veel gevallen van headshaking speelt het gebit een belangrijke rol. Het is namelijk zo dat door de schedelcompressie de spieren en weefsels op de kaak strak worden. In veel gevallen zijn ze een één bepaalde kant strakker door de schade aan het hoofd. Hierdoor kan een paard niet de volledige kauw beweging maken en dus niet optimaal zijn/haar eigen gebit onderhouden. Dan kunnen er allerlei problemen ontstaan in het gebit zoals bijvoorbeeld haken, ETR, golvend gebit ect. De balans van het gebit wordt verstoord door schedelcompressie en dit heeft een enorme impact op niet alleen het lichaam maar ook op het zenuwstelsel.

De kiezen van een paard zijn namelijk uiteinde van zenuwen. Dus zodra het gebit uit balans raakt heeft dit een enorm effect op de zenuwen van een paard waardoor een paard ook kan beginnen met hoofdschudden. In de praktijk zie ik veel paarden met allerlei gebitsproblemen. Een paard dat haken heeft word tegenwoordig heel normaal gevonden. De informatie die je dan al hebt is dat de kaak niet een

volledige beweging kan maken en dat het paard dus niet in staat is om zelf zijn/haar gebit te onderhouden. Als je bedenkt dat de onderkaak de grootste patroonzetter is in een lichaam dan kun je dus wel nagaan dat dit effect heeft op heel het lichaam.

Een paard met oneffenheden in het gebit zal worden behandeld door een paardentandarts. In de meeste gevallen gebeurt dit jaarlijks en wordt het gebit vlak gemaakt zodat het paard de kiezen weer goed over elkaar zou moeten kunnen bewegen. Alleen de oorzaak die überhaupt ervoor heeft gezorgd dat een paard haken had die is nog steeds aanwezig. En dus is het slechts een kwestie van tijd voordat de haken weer terugkomen. En dat niet alleen. Ik zie ontzettend veel gebitten van paarden waarbij gewerkt is met elektrische apparaten.

Met het gebruik van deze powertool kan enorm veel schade worden aangebracht aan het gebit. Het gebit wordt vaak te vlak gemaakt, dit ziet er een beetje gepolijst uit waarbij de belangrijke hoek die het paard nodig heeft om zijn eten te snijden en te vermalen verdwijnt. Hij kan dus minder goed zijn eten snijden en vermalen wat tevens voor koliek kan zorgen maar daarnaast ook zorgt voor een enorme druk op de schedel. De schedel sluit hierdoor namelijk niet goed meer aan waardoor de schedel nog meer druk zal krijgen en hierdoor klachten kunnen ontstaan zoals bijvoorbeeld headshaking, maar ook aanleuningsproblemen, extreme spanning, luchtzuigen ect.

 

Hoe je het went of keert we hebben een paardentandarts echt wel nodig. De manier waarop wij onze paarden houden zullen paarden dus nooit echt helemaal 100% symmetrisch zijn. Belangrijk is echter wel dat je gebruik maakt van een paardentandarts die a) handmatig werkt en b) verstand heeft van de schedeldelen van een paard en het effect van het gebit op het lichaam.

 

Natural Balance Dentistry (Neuromuscular Horse Dentistry)

In het herstel van een paard met headshaking werk ik daarom ook graag samen met Paardentandarts Britt Bergers. Britt werkt volgens de zogenoemde Natural Balance Dentistry methode waarbij alles om het uitbalanceren van het gebit draait. Deze vriendelijke methode brengt balans terug in het gebit en in het lichaam. Juist door deze methode te gebruiken in combinatie met mijn behandeling kan de balans in het lichaam weer worden teruggebracht zodat het paard niet langer een enorme compressie heeft op zijn schedel en weer goed kan functioneren. Misschien nog wel belangrijker… Je paard wordt weer een echte Happy Athlete.

 

Headshaking is nooit het enige probleem!

 

Je zult merken dat niet alleen het hoofdschudden verminderd en uiteindelijk ook stopt maar dat je paard in zijn hele lichaam zal verbeteren. Ieder deel van de schedel staat namelijk in verbinding met een deel elders in het lichaam. Headshaken gaat daarom ook altijd gepaard met andere problemen in het lichaam. Je kunt hierbij denken aan moeite met stelling of buiging, het niet kunnen ondertreden van de achterhand of stram en stijf bewegen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van fysieke problemen bij het paard.

 

Wat je absoluut niet mag vergeten is dat dit een genezingsproces is waarbij de nodige tijd, liefde en aandacht komt kijken. Er bestaat geen Quick Fix voor dit probleem. Vooraf is nooit vast te stellen hoeveel behandelingen een paard nodig heeft of in welk tijdsbestek. Ieder paard is uniek. Je zou dit kunnen zien als een puzzel. Iedere puzzel wordt anders opgelost en worden op verschillende momenten andere puzzelstukjes ingelegd. Het doorsnijden van zenuwen, het gebruiken van een pollennetje zijn wat mij betreft geen oplossingen maar een symptoombestrijding.

 

 

Dierenartsen niet nodig? Zeker wel! Bij sommige paarden is het raadzaam om bijvoorbeeld een CT Scan of een röntgenfoto te laten maken van het hoofd om bepaalde dingen uit te sluiten. Zeker bij de paarden die in het verleden bijvoorbeeld een schedelbasisfractuur of een andere breuk aan de schedel hebben opgelopen.

 

Natuurlijk zijn er verschillende middelen die je kunt inzetten om de last van je paard zoveel mogelijk te verminderen wanneer je paard in zijn genezingsproces zit. Je hebt tegenwoordig diverse middelen die je kunt inzetten om klachten tijdelijk te verminderen maar vooralsnog is het altijd van belang om hierin oorzaakgericht te werk te gaan.

 

Maar hoe pak je die oorzaak aan?

 

Je moet eerst weten wat de oorzaak is! Zoals ik eerder al noemde in deze blog is het aan te raden om een dagboek bij te houden om te ontdekken wat voor jouw paard precies de trigger is. Daarnaast is het belangrijk dat je de juiste persoon erbij haalt. Iemand die je kan vertellen wat headshaking bij jouw paard veroorzaakt. Als therapeut voor paarden merk ik steeds dat cranio sacraal therapie voor paarden in combinatie met het resetten van de lichaamssystemen en processen heel veel doet voor headshaking. Echter, er is een maar. Cranio Sacraal Therapie bestaat in vele varianten waarbij lang niet iedere variant effectief is. Zo werd ik laatst gewezen op een wetenschappelijk onderzoek van een manipulatieve variant van cranio sacraal therapie (welliswaar bij mensen) waarbij cranio sacraal niet goed uit de bus kwam. En ik kan mijzelf hier geheel in vinden want deze cranio osteopathie zoals dat genoemd wordt kan absoluut niet het resultaat behalen zoals de zachte variant. Dit heeft te maken met de manier van losmaken van de schedeldelen. De schedeldelen en weefsel zullen niet ontspannen bij manipulatie en daarom is er geen verschil te zien. Daarnaast wordt in deze onderzoeken ook gesproken van een placebo effect. Nu is een placebo effect enkel op mensen van toepassing en niet op een dier. Een paard kan dus geen placebo effect vertonen en zal altijd reageren op wat er op dat moment is.

 

Een ander groot probleem waar we vandaag de dag veel mee te maken hebben is het ontstaan van nieuwe opleidingen. Deze opleidingen bevatten een combinatie van therapieën en worden vanuit een breed aspect gegeven. Het gevaar hierin is dat hierin de juiste kennis in het oplossen van headshaking ontbreekt. Zo zijn er inmiddels meerdere gevallen waarbij de klachten zelfs verergerden na een behandeling ter gevolg van het behandelen van de verkeerde schedeldelen waarbij de druk juist is vergroot en het headshaken juist is ontstaan of verergert. Zonder verder in te gaan op welke opleidingen dat zijn wil ik je waarschuwen voor de therapeuten die in deze markt beschikbaar zijn. Er bestaan veel nieuwe varianten van cranio sacraal waarbij lang niet alle varianten succesvol zijn. Het kan dus zomaar zijn dat goedkoop, duurkoop wordt.

 

Laten we samen eens kijken of ik iets voor jouw paard kan betekenen! Hier vind je informatie en kun je een afspraak met me inplannen!

 

Wil je er liever eerst nog wat meer over weten? Meld je dan aan voor mijn gratis online masterclass ‘Eerste hulp bij headshaking’.

 

 

Eindelijk van het hoofdschudden af!

Mijn merrie had ongeveer 1,5 jaar last van hoofdschudden. Ik kon niet normaal rijden en in de zomer stond ze heftig te schudden in de paddock. Ik heb echt van alles geprobeerd op aanraden van de dierenarts: neusspray, pollennetjes, allergie pilletjes maar niets hielp. Mijn paard bleef schudden.

Ik werd gewezen op het webinar van Janneke over paarden met hoofdpijn en headshaking en dacht meteen: ‘dit moet ik gaan kijken!’ Toen het webinar afgelopen was maakte ik meteen een afspraak met Janneke.
Meteen na de eerste afspraak zag ik al verschil! En ik was niet de enige, ook stalgenoten zagen het! Janneke is nu 3 keer geweest en mijn merrie is helemaal van het hoofdschudden af. Iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Ik ben er zo onwijs blij mee! Ik kan haar gewoon rijden en ze staat weer heerlijk rustig buiten zonder met haar hoofd te schudden.
Ook heeft Janneke de rest van haar lichaam behandeld. Ik merk echt een onwijs verschil. Ze is minder stram en zit gewoon super in haar vel!

Ik ben Janneke onwijs dankbaar en zou haar ook echt aan iedereen aanraden!

Sascha

Ik merkte vrijwel direct verschil

Mijn naam is Kelly Pellis en ik heb een ongelooflijk leuke en lieve Jazz merrie van inmiddels 12 jaar. Ik heb haar als veulen gekocht en heb echter nooit hele erge problemen met haar meegemaakt. Ze is altijd super werkwillig geweest en presteerde op wedstrijd ook altijd enorm goed. Inmiddels al weer een aantal jaren geleden kreeg ze hele vreemde klachten rond de zomer periodes. Ze stond in een hoekje van haar stal en je kon zien dat ze heel erg had staan schrapen. Daarnaast waren er ook momenten dat ze heel erg met haar hoofd deed slaan/ schudden en haar ogen zagen eruit als een persoon met hooikoorts. Dit werd overigens ieder jaar alleen maar erger. In het begin een paar dagen en uiteindelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Ondertussen was er al een aantal keren een dierarts bij geweest. Die raden een vliegennetje etc. aan ivm een allergie. Ik heb op een gegeven moment een andere dierenarts (een heel bekend en kundig persoon) gebeld omdat het niet meer te doen was. Ik weet niet precies meer wat deze allemaal zei maar het kwam er op neer dat ik acuut moest komen en dat het iets heel ergs kon zijn. Nu ben ik gelukkig best nuchter als persoon en heb ik dus toch maar weer mijn vaste dierarts laten komen. Deze constateerde dat zij toch maar op medicijnen moest (a zoveel per maand) omdat het alleen maar erger werd. Vervolgens werden er ook nog eens andere (betere) vliegennetjes etc. aangeschaft. Inmiddels kon ze niet meer buiten want dan was het helemaal niet te doen en laten we het over het rijden maar niet hebben. Gelukkig reed ik in deze periode een aantal paarden voor iemand en kwam ik in contact met Janneke (zij stond daar op stal en behandelen de paarden die ik reed). Ik hoorde daar over Cranio Sacraal wat voor mij een totaal onbekend iets is. Heb mij een beetje in gelezen en vond het maar een vreemd iets. Maar daarnaast dacht ik wat hebben we te verliezen en die pillen kosten me ook een vermogen. Dus… mijn vader en ik samen op pad om mijn merrie te laten behandelen. Naar mijn idee vond ze het wel lekker dus dat was al een pluspuntje (eindelijk een beetje ontspanning in haar lijf). Ik merkte vrijwel direct verschil. Ze was in alles zo goed als weer haar zelf en heeft geen hele rare dingen meer vertoond. Ze is in totaal maar 2x behandeld. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en tot op de dag van vandaag heeft ze totaal geen last meer gehad. Mijn merrie, ik en mijn portemonnee zijn super blij en dankbaar met de hulp van Janneke! Ik raad het iedereen aan, die met een soort gelijk probleem zit. Het is een kleine uitgave wat een enorm groot verschil kan maken!

Kelly Pellis

dressuuramazone - Paard: Be a Star

Hoofdschud problemen

Mijn paard heeft veel problemen gehad aan haar hoofd, ik kocht haar als import paard met een ingegroeid halster ze heeft daardoor littekens aan haar hoofd, ze hing nogal vaak aan haar halster, ze is gevallen in de trailer, ze is gevallen in een sloot en kreeg aan beide oren oorontstekingen, ze heeft een open verbinding van een kieswortel naar een sinus. Dus alles bij haar is hoofd gerelateerd. In de loop der jaren veel medische problemen kunnen oplossen maar wat er steeds gebeurde was als ze spanning ervoer dan uitte zich dat via haar hoofd met dus hoofdschudden en niet zoals een typische headshaker doet maar echt als een hond van links naar rechts alsof ze iets uit haar oren probeerde te schudden. Soms zo erg dat ze bijna met haar hoofd ergens tegen aan sloeg, de bakrand bv. Het was bij haar dus ook voornamelijk als we aan het werk gingen en ik herkende een patroon. Door een seminar van Janneke kreeg ik info waar ik al heel lang naar zocht want bij Ginger bleek ook dat er ook andere klachten speelde die we ook niet onder controle kregen maar geen betekenis leken te hebben wbt dat schudden. Ze is erg gevoelig voor ontstekingen en heeft een slechte weerstand, is heel vaak snotterig heeft dus vaak oogontstekingen, heeft last van veel licht. Allemaal wel wat vage klachten. Door dat seminar leerde ik dat veel van dit soort problemen toch misschien wel te verhelpen zouden kunnen zijn. Ik ben erg sceptisch maar sta altijd open om dingen te proberen. Dus na het seminar kon je een afspraak maken en dus een traject afspreken om te kijken of dit op te lossen was. De afspraak plannen ging erg makkelijk en ik moest een vragenlijst invullen. Toen Janneke voor de eerste behandeling kwam was het voor Ginger wel even lastig zich over te geven. Ze heeft in de afgelopen jaren veel pijn ervaren en is wat wantrouwig. Daar ging Janneke erg goed mee om en al snel gaf Ginger zich over. Soms was een stuk in de behandeling lastig want dan kwam er duidelijk wat los en gaf Janneke haar de tijd zodat ze even kon bijkomen. En dat is wel een van de dingen die ik enorm fijn van Janneke vind ze is echt bezig je paard te helpen en neemt overal ruim de tijd voor. Ook haar kennis deelt ze graag met je en je kan haar alles vragen. Wat en hoe ze het doet echt geen idee maar de rest van de kudde kwam ook even mee genieten en stonden allemaal mee te gapen hahaha. Dat het vertrouwen zo groeide bleek wel uit de volgende behandeling dat Ginger er gewoon bij ging liggen en Janneke zelf ook moest gaan liggen om verder te behandelen. Heel mooi om te zien. Wat ik meteen na de eerste behandeling zag was de dat vorm van haar hoofd veranderde echt best wel creepy ze had van die deukjes boven haar ogen en die waren opeens gevuld?? Hoe dan! Helaas hebben we rijtechnisch na die eerste keer niet heel veel kunnen doen want Gin kreeg een hoefzweer waardoor we even niks konden Maar na de 2e behandeling en daarna weer oppakken voelde ik (en ik rijd met de saddleclip) dat ze veel meer in balans liep, de allergrootste verandering was dat de galop veel meer bevestigd werd. Ze vind de linkergalop enorm moeilijk en ze sprong vaak verkeerd aan maar ik voelde het dan ook niet. Maar nu ineens werd dus het veel duidelijker en sprong ze 9 van de 10 goed aan maar als die een keer het toch fout ging dan voelde ik het meteen wat best raar was. Na de 3e behandeling was ze heel even nog wat wiebelig maar liep ze zo fijn en ruim dat ik het gevoel had op een dressuur paard te rijden ipv een clydesdale kruising. Wat ik ook merkte is dat ze ook in haar doen en laten stabieler is geworden. Ze woont in een hele grote kudde van zo’n 80 paarden en is zelf best dominant maar dat toonde ze nauwelijks. Ik zie nu dat ze meer en meer haar plek opeist en zich beter beweegt in de kudde. Wat ook bizar was is dat ze onlangs zo vreselijk hengstig is geweest wat ze nog nooit zo heeft getoond. Ze werd het altijd keurig maar nooit toonde ze dat dus. Het lijkt dus of de behandelingen van Janneke iets met haar hebben gedaan waardoor ze zich toch werkelijk lekkerder in haar vel voelt. Het extreme hoofdschudden heb ik niet meer gezien, maar ik rijd ook erg weinig maar toch. Wat ik wel een keer had en dat was voor mij wel bewijs dat er echt iets verandert is. Ik reed met Ginger in de bak en er was iets waardoor ze spanning opbouwde, ik zag haar aanstalten maken om dus te schudden en ze maakte een soort schudbeweging maar opeens was het stil bewoog ze haar hoofd niet meer alsof er een reset was geweest van een oude gewoonte…onee niet doen…heel raar maar wel waar. Dus ja ik denk dat Janneke een hoop hoofdpijn en ongemak bij haar heeft weg gehaald haar hoofd ziet er anders uit en zelfs mijn man (geen paarden kenner) zei toen hij Ginger weer eens zag jeetje ze ziet er niet meer zo vermoeid uit!!! En daar ben ik eens op gaan lettten en inderdaad haar hele oogstand is anders ze kijkt veel meer met open ogen rond!! Wij zijn dus echt heel erg blij en dankbaar voor wat Janneke kan!

Hellen en Ginger

Blije paarden!

Als nuchtere boerin en eigenares van zo n 20 jonge paarden heb ik al heel wat bijzondere dingen voorbij zien komen. Als knhs instructeur en examinator heb ik door de jaren heen veel kennis opgedaan over training, (rijtechnische) problemen herkennen en oplossen. Toen een knappe jonge Apache ruin een headshaker begon te worden, heb ik anderhalf jaar de hoop gehad om het met de juiste training op te lossen. Het werd helaas niet beter. Uiteindelijk contact gezocht met Janneke, die langs kwam. En wat een positieve ervaring is dat geworden! Mijn lieve ruin is vrijwel helemaal gestopt met headshaken, ( en het was zo erg dat hij onbestuurbaar was)maar dat is niet het enige.Hij is ook veel beter, losser, ruimer gaan bewegen! Ook zijn uitstraling is totaal anders, veel rustiger en ontspannen. Ik vind het ontzettend interessant hoe zij naar een paard kijkt, heel anders als dat ik dat doe. Ik ben gewend vooral te letten op beenstanden, bouw,ruggebruik, manier van bewegen, balans, scheefheid. Janneke kijkt verder, vertelt dingen waarvan ik niet wist dat het zo belangrijk is. Ze laat het ook zien en voelen.heel bijzonder wat er met een paard gebeurt tijdens en ook na de behandeling. Een ander paard, een dreamboy merrie heeft janneke ook behandeld. Haar bevindingen kloppen precies met wat ik tegenkwam in de training: een paard wat moeilijk op gang kwam, en gedurende het rijden maar langzaam losser werd. En werd het niet beter, het begon elke dag hetzelfde. Daardoor kwamen we niet echt verder in de training.Van rust werd het niet beter maar slechter, wat ik heel vreemd vond. Janneke constateerde dat ze zich vasthield omdat ze vol zat met afvalstoffen. Na de behandeling was het resultaat ongelofelijk: ze kwam direct al veel makkelijker haar box uit, en ze loopt zoveel makkelijker en losser! En het mooiste is de blijdschap van dat paard: de eerste keer longeren na de behandeling begon ze heel voorzichtig te draven, (zoals ze gewend was) maar toen ze zelf voelde dat ze veel makkelijker kon lopen was het aandoenlijk om te zien hoe vrolijk ze werd, steeds een beetje harder, vrolijke bokkensprongen tussendoor, een enorm prethoofd,echt geweldig! Ik kan iedereen die ergens tegenaanloopt in de training Janneke van harte aanbevelen, het is het dubbel en dwars waard!
Ze legt uit wat ze ziet en wat ze doet, en je ziet ook je paard reageren op de behandeling. Absolute aanrader!!!

Marjolein nieuwenhuis

Trainer, knhs instructeur 5 en examinator - Stal annas hoeve

Haya, 8 jaar, (v.Apache)

Mijn zelfgefokte achtjarige merrie Haya was altijd al onrustig met haar hoofd. Sinds 2 jaar is het zo erg dat ze zeker de helft van het jaar niet meer te rijden was. Een combinatie van zon, vliegen en pollen zorgde ervoor dat ze zo hard met haar hoofd schudde dat ze niet meer uitkeek waar ze liep en daardoor bijna door de afrastering ging. Daarnaast moest ik zelf uitkijken dat ik geen klap van haar hoofd meekreeg. Ze keerde steeds meer in zichzelf, wilde overal met haar hoofd tegenaan schuren, soms tot bloedens toe. Ook in de wei had ze het moeilijk en verkoos steeds vaker de stal boven de wei.
Voor mijn gevoel had ik al veel geprobeerd, waaronder: een op maat gemaakt zadel, een micklem hoofdstel, pollennetje, uv masker, osteopaat, craniosacraal, puur pollen, biologisch voer en bioresonantie therapie. Steeds vaker vroeg ik me af of dit voor Haya een leefbaar leven was of dat ik haar beter kon laten gaan…
Afgelopen voorjaar kwam ik het bericht van Janneke tegen en heb ik haar webinar gevolgd. Ik was verrast door haar complete en deels andere benadering dan hetgeen ik tot dan toe al dacht te weten.
Ik heb direct een afspraak gemaakt zowel met Janneke als tandarts Britt. Ik wilde het een kans geven en heb daarom voor de volledige aanpak gekozen, zoals Janneke het aanraadde.
Britt gaf aan dat de elektrische behandeling die Haya gehad had in het verleden de tanden en kiezen te glad had gemaakt, waardoor haar maalfunctie niet optimaal is. Tevens was de stand van het gebit niet goed, wat weer extra druk op de schedel gaf.
Na de eerste behandeling van Janneke merkte ik al verschil. Haya’s beknepen uitdrukking verdween, haar lijf werd losser, haar hoofd stiller en ze begon zich steeds wat meer open te stellen voor haar omgeving. Tegenwerken werd steeds vaker meewerken.
Inmiddels na vier behandelingen kan ik in de volle zon ontspannen rijden en is haar hoofd nagenoeg stil. We hebben al veel mooie buitenritten gemaakt en een begin gemaakt met de dressuurtraining.
Ik had dit nooit durven dromen. Janneke heeft haar woorden waargemaakt. Haar behandelingen doet ze in alle rust, laat het paard “meedenken ” in de te behandelen plekken. Dat is een wisselwerking die prachtig is om te zien. Ik waardeer haar duidelijke benadering over wat ze doet en wat ik kan verwachten. En last but not least is ze ook een heel fijn persoon, zeer betrokken en vol passie. Echt een topper!!!!

Marieke Lötters

Leave a Reply

Your email address will not be published.